Đây gần như là một cuộc lột xác hoàn toàn của dòng xe Vios,