Hồng giòn có nguồn gốc từ Nhật Bản. Đây là loại cây ăn quả